Home

Welcome to My New Blogging Blog

 • My First Blog Post

  03.09.2019 by

  Be yourself; Everyone else is already taken. — Oscar Wilde. This is the first post on my new blog. I’m just getting this new blog going, so stay tuned for more. Subscribe below to get notified when I post new updates.

 • Ամանորյա խոստովանություն

  13.12.2019 by

   Ո՞րն էր քո ամենամեծ ձեռքբերումը 2019 թվականի ընթացքում: Ես ձեռք բերեցի մի լավ դպրոց։  Ո՞րն էր քո ամենամեծ անհաջողությունը: Որ ես իմ ընկերոջ հեռախոսը ջարդեցի։  Ո՞րն էր քո գնած ամենալավ բանը: Ես գնացել եմ ՈՒռեկի որին ասում են սև ծով։  Ու՞մ կուզեիր գովել: Ես կուզենաի գովել իմ մայրիկին։ Ի՞նչն է ամենաշատը քեզ ոգևորում: Ոգեվորում է… Read more

 • 10.12.2019 by

  10.12.2019 Թեմա՝ Խնդիրներ հեռավորությունը հաշվելու վերաբերյալ Երկու թվերի գումարը 1240 է, իսկ տարբերությունը 60: Գտնել այդ թվերը: 2320 2 պարկերից առաջինում կար 36 կգ ալյուր: Երբ վաճառողը այդ պարկից 6 կգ այլուր լցրեց երկրորդ պարկի մեջ, ապա պարկերում ալյուրների քանակաները հավասարվեցին: Որքա՞ն ալյուր կար երկրորդ պարկում: լուծում 36-6=30 Լրացրու՛ աղյուսակը          … Read more

View all posts

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

Create your website at WordPress.com
Get started